onsdag 1 juli 2015

HD-index

Lånad bild från google


Från och med 1 januari 2016, så har Svenska kennelklubbens avelskommitté beslutat att införa HD-index för dansk-svensk gårdshund. Beslutet är grundat på rasens storlek, andel röntgade hundar, frekvensen av HD-fel samt försäkringsstatistik. Utifrån dessa grunder så anses gårdshunden ha tillräckligt många röntgade individer och en dysplasifrekvens som motiverar ett införande av index för HD.

HD-index innebär att varje enskild individ i rasen, får ett eget värde (avelsvärde) avseende dennes nedärvningsförmåga kring höftledsdysplasi, värdet grundas på hundens egna röntgenresultat, samt hundens släktingar i alla led. Detta innebär att två individer med A-höfter kan skiljas åt, genom att den ena kan ha bättre släktstatus och därmed ett högre avelsvärde (index).

Indexvärdet ändras över tid och allt eftersom fler i släkten blir röntgade, det man som uppfödare kan värdera är alltså indexet vid parningstillfället, men detta index kan ju ändras och minska eller öka när valparna vuxit upp.

För att få en så rättvis bild som möjligt av indexet och för att de skattade värdena skall bli säkrare, är det viktigt att man bibehåller eller ökar omfattningen av röntgade hundar. Syftet med HD-index är att man möjliggör snabbare avelsframsteg än vad som är möjligt utan indexvärden.

För dansk-svensk gårdshund, innebär inte införandet av HD-index någon större förändring. Som uppfödare har du ytterligare en siffra för att kontrollera om kombinationen du vill göra bidrar med positivitet gällande HD, vilket kan vara nyttigt, men det gäller också att inte stirra sig blind på detta utan precis som innan väga för- och nackdelar noga.

Det är inget måste att ta hänsyn till indexet, alla gör som de själva vill och som de själva kan stå för. I registreringsreglerna kommer inte införandet av HD-index göra någon skillnad, det är fortfarande HD-röntgade föräldrar som gäller oavsett resultat.

På jämthund har man hälsoprogram 3 för höftledsdysplasi, vilket innebär att föräldrarna måste vara HD-fria för att avkomman skall få registreras hos skk. När HD-index infördes för några år sedan här, infördes också nya registreringsregler, vilket innebar att en hund med HD-C fick användas i kombination med en HD-A, om indexet låg över 100 vid parningstillfället.
Detta är väldigt intressant, och jag har bara positivt att säga om HD-index idag, så det ska bli väldigt spännande att det införs även på våran andra ras :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar